Vyhledávač

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Místní vyhlášky vydané po 1.1.2022 jsou uveřejněny ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Raková u Konice č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Raková u Konice č. 2/2023 o místním poplatku ze psů

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Raková u Konice č. 3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2024
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci 1.1.2011
Přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 4-2010.jpg 001.jpg 002.jpg 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňovaní komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Raková u Konice  1.4.2015
Obecně závazná vyhláška 2/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 1.4.2015
Obecně závazná vyhláška 3/2015 K zajištění udržování čistotyulic, komunikací a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 1.4.2015

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Archiv